Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Brieven en statements
 

Brieven en statements

Brief aan de Kamer voor de begrotingsbehandeling

Brief aan de Kamer voor de begrotingsbehandeling
oktober 2016

Dit kabinet heeft in diverse nota's gesteld dat bedrijven worden aangesproken op hun verantwoordelijkheid om schendingen, zoals kinderarbeid, excessief overwerk, betrokkenheid bij landroof of milieuschade, op te sporen en aan te pakken in hun eigen activiteiten én verderop in hun productieketen. De OESO-richtlijnen, die de basis vormen van het kabinetsbeleid voor MVO en de UNGP's verlangen van bedrijven dat zij due diligence uitvoeren. Ter voorbereiding op de begrotingsbehandeling BuHa-OS stuurt het MVO Platform een brief naar de Kamer en vraag aandacht voor de volgende onderdelen van het beleid: IMVO-convenanten, Plan van Aanpak SDG's en Zorgplicht en toegang tot recht slachtoffers. Het MVO Platform stelt dat de voortgang hiervan gering is en meer inzet is noodzakelijk.

Lees verder...

 

Brief aan de Kamer over het Plan van Aanpak voor de SDG’s

oktober 2016

Het MVO Platform constateert dat het Plan van Aanpak van het kabinet geen koppeling maakt met het ándere VN-proces waar Nederland uitvoering aan wil geven: de UNGPs en vraagt de Kamer om deze incoherentie in het beleid aan te kaarten in de begrotingsbehandeling, en in debatten over mensenrechten en de SDGs. 

Lees verder...

 

Brief aan Kamer over mededingingsbelemmeringen bij MVO-afspraken

Brief aan Kamer over mededingingsbelemmeringen bij MVO-afspraken
juni 2016

Een jaar geleden richtte het MVO Platform zich - samen met een brede coalitie van organisaties en bedrijven - tot Minister Kamp met de oproep om mededingingsbelemmeringen weg te nemen voor afspraken over duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Een jaar later blijken de toezeggingen van Minister Kamp nog niet gerealiseerd. Deze brief - voor het AO over Marktwerking en Mededinging van 30 juni 2016 vraagt de Kamerleden om de Minister tot spoed te manen.

Lees verder...

 

Auteursrecht:  icreative3d / 123RF Stockfoto

MVO Kieswijzer 2017

Politieke partijen en verantwoord ondernemen

Teaser MVO Platform Standpunten

Overheid en MVO

Voorstellen voor beter beleid

 
MVO Platform is hosted by SOMO